Laatste nieuws over de ALV en de openingstocht (update 23 maart 2021)

Zoals al per mail aan onze leden gemeld, gaat de Algemene Leden Vergadering, die gepland was voor 24 maart 2021, niet door. Een nieuwe datum zal worden vastgesteld; hierover worden de leden na 20 april 2021 geinformeerd.

Verder kan de openingstocht, die gepland was voor 18 april 2021, niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen die verlengd zijn tot 20 april 2021. Vooralsnog zal de openingstocht plaatsvinden op 9 mei 2021. Nadere informatie volgt per nieuwsbrief.