Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 maart 2024

We nodigen alle leden uit voor de ALV op vrijdagavond 15 maart, aanvang 20.00 uur. Het is een belangrijke vergadering want de wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement moeten worden goedgekeurd.

Deze vernieuwing is nodig door invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Omdat voor het besluit tot statutenwijziging 2/3 van het aantal leden aanwezig moet zijn op de vergadering roept het bestuur alle leden op om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Mocht tijdens de vergadering blijken dat er minder leden aanwezig zijn dan vereist is, dan roept het bestuur een nieuwe algemene ledenvergadering bijeen die aanvangt direct na het beëindigen van de 1e ledenvergadering. Voor deze vergadering is dan geen 2/3 aanwezigheid van de leden noodzakelijk om tot stemmen te komen. We rekenen op jullie komst! Aanvang 20.00 uur, na de vergadering is er een hapje en een drankje.

Voor de agenda klik hier