Nieuwe statuten goedgekeurd

Op 15 maart 2024 hadden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op de vergadering waren 14 leden aanwezig en daarnaast hadden we 7 volmachten van leden ontvangen, waarmee het bestuur gemachtigd werd om namens hen te stemmen. Omdat niet het vereiste aantal van 2/3 van het totaal leden aanwezig was, is er direct een tweede vergadering uitgeschreven zodat er wel een stemming kon plaatsvinden.

In deze vergadering zijn de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement toegelicht. De aanwezige leden hebben allen ingestemd met de Statutenwijziging. Dus dat is goed nieuws!

De volgende stap is dat wij als bestuur naar de notaris moeten, om de akte te laten passeren. Dit zal binnenkort gebeuren.

Met de nieuwe Statuten zijn we klaar voor de toekomst en voldoen we (nu al) aan de nieuwe wetgeving per 2026!

Bestuur KV Jason