Werkdag 6 april 2024

Op zaterdag 6 april is er weer veel werk verzet! Wat hebben we gedaan:

Omzagen van boom en afvoeren van gezaagde delen; repareren van stelling sectie 4 in zuidloods; schilderwerk; aanbrengen van aarde op grasveld; schoonmaken van bord en kajak aan de weg; baggeren van sloot bij instapplaatsen; opruimen en vegen van loodsen; vastmetselen van losse steen en tegel bij raamkozijn; schoonmaken van kantine en keuken.

Kortom: heel veel gedaan dus. Zie de foto’s voor een impressie

Nieuwe statuten goedgekeurd

Op 15 maart 2024 hadden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op de vergadering waren 14 leden aanwezig en daarnaast hadden we 7 volmachten van leden ontvangen, waarmee het bestuur gemachtigd werd om namens hen te stemmen. Omdat niet het vereiste aantal van 2/3 van het totaal leden aanwezig was, is er direct een tweede vergadering uitgeschreven zodat er wel een stemming kon plaatsvinden.

In deze vergadering zijn de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement toegelicht. De aanwezige leden hebben allen ingestemd met de Statutenwijziging. Dus dat is goed nieuws!

De volgende stap is dat wij als bestuur naar de notaris moeten, om de akte te laten passeren. Dit zal binnenkort gebeuren.

Met de nieuwe Statuten zijn we klaar voor de toekomst en voldoen we (nu al) aan de nieuwe wetgeving per 2026!

Bestuur KV Jason

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 maart 2024

We nodigen alle leden uit voor de ALV op vrijdagavond 15 maart, aanvang 20.00 uur. Het is een belangrijke vergadering want de wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement moeten worden goedgekeurd.

Deze vernieuwing is nodig door invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Omdat voor het besluit tot statutenwijziging 2/3 van het aantal leden aanwezig moet zijn op de vergadering roept het bestuur alle leden op om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Mocht tijdens de vergadering blijken dat er minder leden aanwezig zijn dan vereist is, dan roept het bestuur een nieuwe algemene ledenvergadering bijeen die aanvangt direct na het beëindigen van de 1e ledenvergadering. Voor deze vergadering is dan geen 2/3 aanwezigheid van de leden noodzakelijk om tot stemmen te komen. We rekenen op jullie komst! Aanvang 20.00 uur, na de vergadering is er een hapje en een drankje.

Voor de agenda klik hier

Jason in de media!

De Sluis tot Sluistochten 2023 zitten er weer op en waren wederom succesvol. Er zijn prachtige tochten gevaren en de deelnemers waren overwegend enthousiast! Het Noordhollands Dagblad (Editie Zaanstreek) heeft in de krant van 28 augustus 2023 uitgebreid aandacht besteed aan het weekend. Klik op onderstaande afbeelding om het artikel te openen.

Meer foto’s van het Sluis tot Sluisweekend volgen later deze week!

Sluis tot Sluistochten 2023

In het weekend van 26-27 augustus 2023 organiseert Jason weer de traditionele Sluis tot Sluistochten. Bij de Sluis tot Sluistochten passeer je (zoals de naam al doet vermoeden) elke dag meerdere sluisjes. De tochten worden gevaren in de prachtige en waterrijke Zaanstreek. Op zaterdag wordt er gevaren door het Wormer- en Jisperveld, met een mogelijkheid om het kajakcentrum van Arjan Bloem te bezoeken. Op zondag varen we langs de Zaanse Schans. Onderweg wordt een molen bezocht. Lengte van de tochten 20-25 km, met de mogelijkheid om deze in te korten, waarbij de deelnemers per auto worden teruggebracht naar Krommenie. Bij harde wind is een reddingsvest aanbevolen.

Beide dagen start om 9.30 uur bij het clubgebouw van KV Jason, Busch 3 te Krommenie. Op zaterdagavond is er een gezamenlijke maaltijd (aanmelden hiervoor uiterlijk zaterdagochtend). Kamperen bij het clubgebouw is mogelijk vanaf vrijdagavond. Inschrijfgeld is 5,00 euro p.p. (dit is mede vanwege de sluisgelden). Kampeerkosten zijn 3,00 euro per kampeermiddel per nacht.

Aanmelden kan tot 19 augustus 2023 via e-mail sluis@kvjason.nl.

Droogmakerijtocht 24 juni 2023

Op zaterdag 24 juni 2023 vindt bij KV Jason weer de traditionele Droogmakerijtocht plaats. In Noord-Holland bevinden zich veel Droogmakerijen. Een droogmakerij is een bemalen gebied, dat van oorsprong een meer of een ander groot open water was.

Bij deze editie van de Droogmakerijtocht wordt rondom de Starnmeer gevaren. Er wordt gevaren via molen De Woudaap, Spijkerboor, vervolgens naar De Woude (waar gepauzeerd kan worden) en daarna weer terug naar Krommenie.
Lengte van de tocht ca. 22 km, met de mogelijkheid om deze in te korten tot ca. 11 km, waarbij de deelnemers per auto worden teruggebracht naar Krommenie.
Bij harde wind is een reddingsvest aanbevolen.
Vertrek per kano om 9.30 uur vanaf het clubgebouw van KV Jason, Busch 3 te Krommenie.

Deelname is gratis. Kamperen bij het clubgebouw is mogelijk vanaf zaterdag. Kampeerkosten zijn 3,00 euro p.p.p.n. en electra is 1,00 p.n. (per kampeermiddel).

Verslag Biesboschtocht 6-7 mei 2023

In het weekend van 6-7 mei 2023 hebben Arie, Bart en Frank meegevaren met een avond-/nachttocht in de Biesbosch. Hieronder een kort verslag.

Omdat de tocht tot laat in de avond zou duren, hadden we besloten om in de buurt van de Biesbosch te kamperen. Zaterdag 6 mei om 13.00 uur had ik bij Jason afgesproken met Arie, want we zouden samen naar Hank rijden. Rond half drie kwamen we aan op camping ‘De Geitenbrij’, waar Bart al rustig bij zijn tentje zat. Hij was in ca. 3,5 dag vanaf Krommenie komen varen, een afstand van maar liefst 130 km (!). Ik begreep van Bart dat het een pittige tocht was, wat ik me goed kan voorstellen!

Na het opzetten van de tentjes zaten we al vroeg aan het avondeten, want we moesten rond 17.30 uur verzamelen bij het startpunt van de tocht, bij jachthaven ‘Vissershang’. Daar aangekomen waren er al wat andere deelnemers, en ook de ‘gids’ Paul Knaapen was er al. Voordat we in de boten stapten kregen we nog een flinke plensbui over ons heen, maar gelukkig hebben we tijdens de tocht verder weinig tot geen regen gehad.

De tocht ging in eerste instantie over wat groter water (o.a. Oostkil en Spijkerboor) maar al snel voeren we in smalle kreekjes waar je niet eens naast elkaar kon varen. Onze gids Paul vertelde onderweg over o.a. dat de Biesbosch in WO II een schuilplaats was voor vele onderduikers, en over de spaarbekkens in de Biesbosch zoals De Gijster en Petrusplaat. Hierin wordt oppervlaktewater uit de Maas opgeslagen, ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Tijdens de tocht kwamen we ook langs een zgn. ‘Beverburcht’, waar we helaas geen bevers hebben kunnen zien.

Ongeveer halverwege de tocht hadden we een pauze bij uitkijktoren ‘De Gijster’, waar Paul vertelde over het ontstaan van de Biesbosch, ca. 600 jaar geleden. Er is toen (in 1421) een zware storm geweest waardoor de dijken rond het gebied doorbraken en er een binnenzee ontstond. Vanuit deze binnenzee is in de loop der tijd de Biesbosch ontstaan.

Inmiddels was het aardig donker geworden en moesten we onze boten voorzien van een ‘rondschijnend licht’, zodat we goed zichtbaar zouden zijn. Het was een aparte ervaring om in het donker door dit gebied te varen. Gelukkig kent gids Paul het gebied op zijn duimpje, zodat we tegen 23.00 uur veilig weer aankwamen bij het punt waar we gestart waren. Tegen middernacht waren we weer op de camping, waar het bier goed smaakte. Een uurtje later zochten we onze slaapzak op.

De volgende morgen konden we rustig aan doen, want we hadden besloten om niet mee te varen met de tocht op zondag. Dus rustig ontbijten, (sterke) koffie drinken, en een beetje inpakken. Na een vlotte terugreis waren we rond het middaguur al weer bij Jason. We konden terugkijken op een mooie ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is!