Ook in 2018 wordt er veel gevaren!

Voor het vaarprogramma zie de vaarkalender. In de loop van het seizoen wordt de vaarkalender aangevuld.

Zie verder onze pagina op facebook.

Spontaan georganiseerde tochten worden aangekondigd via de Whatsapp-groep.   Meld je hiervoor aan bij frank@kvjason.nl.


Pablo Software Solutions